poczta Sokol Filia Urzędu Pocztowego Wieruszów
ul. Parkowa 5 A
98-420 Sokolniki
tel.: 502 015 017
jednostka nadrzędna: Urząd Pocztowy Wieruszów
tel.: 62 784 24 02

czynne:
poniedziałek – czwartek 8.00 – 15.00 (przerwa 11.30-12.00)
piątek 12.30-20.00 (przerwa 16.30-17.00)

 RBS Lututow

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oddział w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
tel. 62 78 46 125

czynne:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

ODR Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

starszy specjalista do spraw produkcji i ekonomiki wsi mgr inż. Olga Gasztych

dyżur w poniedziałki 8.00 - 16.00 pokój nr 6 GOKSiT Sokolniki
pozostałe dni (wtorek- piątek) praca w terenie i praca w biurze

telefon 519 301 041

ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki
tel. 519 301 041
ODR

Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach

GOKSiT Sokolniki
pokój nr 6
ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki
tel.  516 445 266

 

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień w Sokolnikach

GOKSiT Sokolniki
ul. Parkowa 1, I piętro, poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00
tel. 795 701 741