Jubileusz 100 – lecia urodzin mieszkańca naszej Gminy W dniu 15 lutego 2017 roku mieszkaniec Gminy Sokolniki Pan Leon Bury odchodził 100 rocznicę urodzin. Jubilat, pomimo ukończenia 100 lat i zrozumiałych z racji wieku schorzeń jest osobą samodzielną, a przede wszystkim pogodną.

Kwiaty, listy gratulacyjne oraz najserdeczniejsze życzenia Szanownemu Jubilatowi osobiście złożyli Pan Sylwester Skrzypek Wójt Gminy Sokolniki, Pan Rafał Prukop Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki, Pani Aurelia Olek Kierownik USC, Pan Stefan Pietras Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego, Pan Leszek Jasiński i Pani Kamila Lerka reprezentujący Oddział KRUS w Wieruszowie. Jubilat otrzymał również list gratulacyjny od Pani Premier Beaty Szydło.
Wszyscy zgromadzeni rodzina i przybyli goście wznieśli toast i odśpiewali Dostojnemu Jubilatowi „Dwieście lat”.

Panie Leonie składamy jeszcze raz serdeczne życzenia, aby każdy następny dzień upłynął w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Jubileusz 100 – lecia urodzin mieszkańca naszej Gminy Jubileusz 100 – lecia urodzin mieszkańca naszej Gminy
Jubileusz 100 – lecia urodzin mieszkańca naszej Gminy Jubileusz 100 – lecia urodzin mieszkańca naszej Gminy