Turniej Wiedzy Pożarniczej 2017 W dniu 15 marca 2017 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sokolnikach na podstawie regulaminu OTWP przeprowadził Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne.

Eliminacje przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, w kategorii szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Turniejowi Przewodniczył Komendant Gminny dh Andrzej Białek w Komisji zasiedli: dh Mariusz Figiel – Sekretarz, dh Krzysztof Maj– członek , dh. Roman Tomczyk – członek, dh Sylwester Kozera – członek.
W konkursie udział brało 36 uczniów po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału i dalszych eliminacji na szczeblu Powiatowym, który zostanie przeprowadzony 18.03.2017r w Gminie Bolesławiec zakwalifikowano:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)
1. Ola Pietraszewska – OSP Ochędzyn ( 28 pkt.)
2. Marcin Pieprzyk – OSP Walichnowy ( 24 pkt.)
3. Anna Białek – OSP Walichnowy ( 23 pkt.)
4. Kinga Wala – OSP Ochędzyn ( 20 pkt.)

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Katarzyna Figiel – OSP Ochędzyn (36 pkt.)
2. Przemysław Pietraszewski – OSP Ochędzyn ( 37 pkt.)
3. Kinga Kołodziejczyk – OSP Walichnowy ( 34 pkt.)
4. Zuzanna Siwik – OSP Walichnowy (38 pkt.)

III grupa wiekowa (ponadgimnazjalna)
1. Dariusz Bednarek – OSP Walichnowy (17 pkt.)

Wszystkim uczestnikom turnieju Prezes ZOGZOSP RP w Sokolnikach Andrzej Waligóra wręczył pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju, natomiast zwycięscy poszczególnych grup wiekowych otrzymali statuetki o tematyce strażackiej. Komendant Gminy Andrzej Białek podziękował druhom : Krzysztofowi Maj, Sylwestrowi Kozera , Romanowi Tomczak, Mariuszowi Figiel za przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele którzy przygotowywali uczniów do Turnieju : Barbara Chącia ZS w Pichlicach, Marietta Wójciak ZS w Ochędzynie, oraz Anna Frankowska Dyrektor ZS w Sokolnikach .

M.Figiel