Gminny Konkurs Recytatorski „Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały
ponad oziminą:
-Idzie wiosna! Wiosna idzie!”

22 marca 2017 roku w Bibliotece Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Wiosna, wiosna już tuż, tuż – spotkania z poezją”. Konkurs był adresowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej z terenu Gminy Sokolniki. Celem konkursu była popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. Uroczystość rozpoczęła się od wiosennego przedstawienia w wykonaniu uczniów klasy III b, a następnie 16 uczestników zaprezentowało utwory o tematyce wiosennej. Komisja konkursowa w składzie:
kierownik referatu oświaty – pani Lidia Beljulji (przewodnicząca komisji)
dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokolnikach – pani Beata Waniek
polonista Publicznego Gimnazjum w Sokolnikach – pani Elżbieta Gabas
przyznała następujące miejsca uczestnikom konkursu:

I miejsce – Marika Jarczak (Zespół Szkół w Starym Ochędzynie)
II miejsce – Magdalena Cieśla (Zespół Szkół w Sokolnikach)
III miejsce – Natalia Kozłowska (Zespół Szkół w Sokolnikach)

Wyróżnienia otrzymali:

Bartosz Frankowski (Zespół Szkół w Starym Ochędzynie)
Anna Herbeć (Zespół Szkół w Starym Ochędzynie)
Sandra Owczarek (Zespół Szkół w Walichnowach)

Serdecznie dziękujemy wójtowi Gminy Sokolniki za ufundowanie nagród.

Organizatorzy