Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sokolniki Urząd Gminy w Sokolnikach informuje, że na terenie Gminy Sokolniki prowadzone są prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego i drogowego.

Wymieniane są stare oprawy oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikami na nowe.
Modernizacją objęto miejscowości: Tyble, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Ryś, Wyglądacze, gdzie zostaną wymienione wszystkie oprawy oświetlenia drogowego.

M. Figiel