1  5 maja 2017r. odbył się VI Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VI szkół podstawowych gminy Sokolniki. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Walichnowach. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sokolniki pan Sylwester Skrzypek.

 Celem konkursu było rozwijanie zdolności lingwistycznych i doskonalenie umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
W konkursie wzięło udział 26 uczniów ze szkół podstawowych w Walichnowach, Starym Ochędzynie i Sokolnikach. Organizator składa podziękowania Radzie Rodziców oraz paniom: Agacie Muszalskiej – Krzyżostanek i Barbarze Frankowskiej.
Uczniowie rywalizowali w trzech grupach wiekowych:
Klasa 4
I miejsce – Jakub Lasota, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
II miejsce – Kamil Łuczak, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
III miejsce – Kacper Żóraw, Szkoła Podstawowa w Walichnowach

Klasa 5
I miejsce – Patrycja Krzyżostanek, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
II miejsce – Bartosz Sokołowski, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
III miejsce – Iga Kołodziej, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach

Klasa 6
I miejsce – Marcel Małecki, Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie
II miejsce – Kacper Samulski, Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie
III miejsce – Jakub Lemiesz, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy i zapraszamy za rok:)

1 2