umiem plywac Gminie ponownie udało się pozyskać środki na naukę pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych w ramach Programu „Umiem pływać”. Nie bez znaczenia był fakt, że w roku ubiegłym Gmina mocno się zaangażowała w realizację pierwszej edycji projektu. Dlatego też tym razem dotacja wypłacona przez Ministerstwo Sportu będzie większa, a finansowy udział Gminy mniejszy, mimo że nauka pływania obejmie większą liczbę dzieci.

 Zajęcia realizowane będą od września br. na krytej pływalni w Wieluniu w trzech grupach liczących łącznie 45 uczniów. Do realizacji programu nauki pływania zostaną zaangażowani instruktorzy z Grabowskiego Centrum Ratownictwa, którzy w ubiegłym roku prowadzi zajęcia z bezpieczeństwa nad wodą w czasie spotkania z Otylią Jędrzejczak. Udział w zajęciach, transport i opieka będą dla dzieci i ich rodziców całkowicie bezpłatne.
Zapisy na zajęcia prowadzone będą we wrześniu w poszczególnych szkołach na terenie gminy Sokolniki.

IMG 2653 IMG 2606