azbest Gmina Sokolniki dzięki wsparciu WFOŚiGW w Łodzi zgromadziła 100% środków finansowych niezbędnych do zrealizowania zadnia polegającego na usunięciu azbestu z posesji prywatnych, firmowych i publicznych. Zadanie obejmie wszystkie wnioski złożone w 2016 i 2017r.

 Każdy kto złożył wniosek w ciągu 14 dni otrzyma od Gminy Sokolniki projekt umowy, w ramach której właściciele posesji pozwolą na dostęp do azbestu firmie wynajętej przez Gminę, a Gmina Sokolniki pokryje wszystkie koszty zadania.
Gmina Sokolniki i WFOŚiGW w Łodzi pokryją koszty zarówno odbioru i utylizacji azbestu już zdjętego z dachów jak i koszty zdjęcia z dachu.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w Łodzi na tyle wcześnie, aby tym razem mieszkańcy mieli nie 3 tygodnie ale trzy miesiące na realizację zadania. Dokładne daty demontażu i odbioru można będzie uzgadniać na etapie podpisywania z Gminą umów.