NPRC Już od września biblioteka szkolna w Sokolnikach wzbogaci się o nowe pozycje książkowe. Łącznie 15.000,00 zł otrzyma Zespół Szkół w Sokolnikach na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, z tego 12.000,00 zł stanowi dotacja uzyskana przez Gminę Sokolniki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach Programu szkoła poza zakupem książek przeprowadzi szereg działań służących promocji czytelnictwa wykorzystując przy tym wzbogacony księgozbiór. Program działań przedstawimy niebawem.