Herb Gminy Sokolniki W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r , Uchwały Nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Sokolniki, z dnia 28 grudnia 2016 r, w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki, przypominamy, że ulega zmianie nazwa Placu Generała Karola Świerczewskiego na Plac Miasteczko. Treść uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 26 stycznia 2017 r, poz. 599.

Informujemy również, że wprowadzone zmiany na podstawie uchwały nie będą miały wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, jak również wolne od opłat będą wszelkie pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienie w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie tej uchwały.

Uchwała o zmianie ulicy spowoduje jednak skutki finansowe lub inne utrudnienia dla osób zameldowanych przy tej ulicy, które dotyczą między innymi: wymiany dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy, dokonania zgłoszenia w bankach i innych instytucjach. Natomiast przedsiębiorcy muszą ponieść koszty związane ze zmianą pieczątek, ulotek, reklam itp.

Dowody osobiste nie podlegają wymianie z powodu zmiany adresu, zgodnie z art. 89 ust.2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U z 2016 r, poz. 391).

Numery na posesjach pozostają niezmienione .

Informacja