Herb Gminy Sokolniki   Wójt Gminy Sokolniki informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wójt Gminy Sokolniki informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), w celu uzyskania zwrotu akcyzy, zawartej w cenie oleju napędowego, dla drugiego okresu producenci rolni są zobowiązani składać wnioski do właściwych gmin od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku).

Formularze do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 7 lub na stronie internetowej Gminy Sokolniki.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie składającego wniosek