krus logo Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieruszowie pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w naszym powiecie i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzić od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Informacja KRUS