remont drogi Gmina Sokolniki ogłosiła dziś przetarg na wybór wykonawcy robót drogowych polegających na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej łączącej Nowy Ochędzyn z Niwiskami.

Do końca października na odcinku prawie kilometra powstanie nowa droga. Koszty budowy szacowane na około 400.000,00zł pokryje Gmina Sokolniki i Zarząd Województwa Łódzkiego (w ramach przyznanej Gminie dotacji w programie dofinansowania „dróg dojazdowych do gruntów rolnych").