telefon    Informujemy, że od dnia 01.08.2017r. uruchomiono w Urzędzie Gminy w Sokolnikach centralę telefoniczną. Pozwoli ona na sprawniejszy kontakt z wybranym przez Państwa referatem, zaoszczędzi czas na szukanie poszczególnych numerów   telefonów i ponoszenie kosztów kilku połączeń.

Informujemy, że od dnia 01.08.2017r. uruchomiono w Urzędzie Gminy w Sokolnikach centralę telefoniczną. Pozwoli ona na sprawniejszy kontakt z wybranym przez Państwa referatem, zaoszczędzi czas na szukanie poszczególnych numerów telefonów i ponoszenie kosztów kilku połączeń.

Numer telefonu do Urzędu Gminy pozostaje bez zmian: 62 78 45 159.

Tym razem jednak połączenie z podanym wyżej numerem umożliwi automatyczne lub za pośrednictwem sekretariatu przełączenie do wybranego numeru wewnętrznego.


Numery wewnętrzne:
1- Urząd Stanu Cywilnego
2- Referat Finansów i Podatków
3- Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4- Referat inwestycji i Rozwoju Gminy
5- Referat Oświaty