nasadzenia   Gmina Sokolniki w ramach projektu „Rewitalizacji przyrodniczej przestrzeni publicznej” prowadzi nasadzenia drzew i krzewów z uwzględnieniem odmian tzw. „miododajnych”. Gmina z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zakupiła trzy tysiące krzewów i ok. 100 drzew.

 Zakupiono najbardziej przyjazne dla pszczół odmiany akacji, lip, ozdobnych wiśni, aronii, i innych roślin kwitnących. Posadzone zostały nie tylko przy drogach, ale także wokół obiektów sportowych, rekreacyjnych i w terenach o największych walorach przyrodniczych. Lipy i akacje posadzone na uboczu, w najczystszym środowisku są szczególnie dedykowane rodzinom pszczelim.
Projekt oprócz wymiernego dla samorządu efektu ma też na celu promowanie nasadzeń prywatnych z uwzględnieniem potrzeb pszczół.
W pracach nasadzeniowych uczestniczył Jan Juszczak honorowy mieszkaniec Gminy Sokolniki, od lat zaangażowany w propagowanie pszczelarstwa i czystego środowiska naturalnego, autor publikacji: „Dzieje pszczelarstwa w powiecie wieruszowskim"; „Z dziejów pszczelarstwa w powiecie wieruszowskim".
Profesor zachęcał do dbania o pszczoły i korzystania z miodu, a szczególnie do przestrzegania zasad wykonywania oprysków w rolnictwie, sadownictwie, wg których opryski powinny być realizowane tylko wtedy, gdy nie pracują już pszczoły i inne owady zapylające rośliny (np. wieczorem).
Akcji przyklasnęli też sokolscy wędkarze, którzy do nasadzeń ulubionej przez pszczoły tzw. akacji „białej” i „żółtej” udostępnili obiekt na Gumnisku.