tabliczka ulica Zapraszamy do zapoznania się z informacją KPP w Wieruszowie w sprawie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości nazwa ulicy lub placu albo miejscowości, jak również obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Informacja