Tablica LED W ostatnich dniach minionego roku na zewnętrznej ścianie budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach pojawiła się elektroniczna tablica LED, na której wyświetlane są informacje, ogłoszenia, a także podstawowe dane: data, temperatura. Tu też umieszczane będą przypomnienia o ważnych dla mieszkańców terminach.