Herb Gminy Sokolniki Wójt Gminy Sokolniki informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), w celu uzyskania zwrotu akcyzy, zawartej w cenie oleju napędowego, dla pierwszego okresu producenci rolni są zobowiązani składać wnioski do właściwych gmin od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku. 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
(tj. od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku).
Formularze do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 7 lub na stronie internetowej Gminy Sokolniki.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oświadczeniem

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach