zdjęcie spotkanie noworoczne Dnia 19.01.2018r. odbyło się spotkanie noworoczne w GOKSiT w Sokolnikach zorganizowane przez Wójta Gminy Sokolniki- Sylwestra Skrzypka.

 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rad sołeckich, organizacji pozarządowych, klubów i wolontariuszy działających przy jednostkach organizacyjnych, którzy nieustannie współpracują z gminą Sokolniki. Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności z 2017 roku i omówienie planów na rok 2018.


Wójt Gminy przedstawił m.in. informacje nt. zadań zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2016 roku, funduszu mikrograntów w 2017 roku i plany funduszu sołeckiego na rok 2018.


Wójt Sylwester Skrzypek podziękował zebranym za współpracę z Gminą Sokolniki.