internet Gmina Sokolniki na drodze porozumienia podjęła współpracę z ComNet Multimedia Sp.z.o.o. z Wieruszowa na rzecz upowszechnienia szerokopasmowego Internetu.

 Niniejsze porozumienie zakłada współpracę obu stron w zakresie rozbudowy sieci światłowodowej i popularyzowania wśród mieszkańców Gminy Sokolniki korzystania z Internetu szerokopasmowego. Gmina zobowiązała się do udzielenia wsparcia w promocji i ułatwienia kontaktu z klientami sieci światłowodowych. Pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach i sołtysi będą pomagać w kwestiach administracyjnych i w kontakcie z mieszkańcami. W pierwszej kolejności oferta nowych usług tele-informatycznych trafiła do mieszkańców Tybli.
Obie strony współpracują także w ramach projektu przebudowy drogi w Pichlicach.