Herb Gminy Sokolniki Rozpoczęła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Walichnowach. Pierwszy etap realizacji zadania polegać będzie na budowie zbiornika retencyjnego do magazynowania wody pitnej w SUW Walichnowy.

 Zbiornik o poj. 100m3 pozwoli na wyrównanie okresowych niedoborów wody w przypadku zwiększonego jej zapotrzebowania, przekraczającego wydajność studni. Pozwoli unormować ciśnienie w sieci wodociągowej zwłaszcza latem. Urząd Gminy w Sokolnikach zbiera oferty firm produkujących zbiorniki. Montaż i uruchomienie planowane jest na październik 2018r, a wcześniej wykonany zostanie specjalny fundament.

zbiornik