znak Gmina Sokolniki prowadzi powierzchniowe utrwalenie dróg na ul. Parkowej w Sokolnikach w Zdzierczyźnie i na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową nr 4517E w Bagatelce.

 Zastosowaliśmy jedną z najnowocześniejszych na rynku technologię podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu szybkowiążących emulsji tj. kationowej emulsji asfaltowej C69BP3PU i grysów bazaltowych klasy I gat. I o uziarnieniu 5/8 mm i 8/11 mm.
Technologia ta wymaga wykonania zabiegu „pod ruchem”. To znaczy, że nie wolno nam wstrzymać ruchu. Mało tego, im on większy tym lepsze utrwalenie nawierzchni. Technologia ta zakłada jednak rozsądek kierowców i przestrzeganie przepisów.
Działając „w porę”, ponosząc ryzyko związane z niezwykle złożonymi warunkami skutecznego stosowania tej nowoczesnej technologii staramy się zabezpieczyć nawierzchnie dróg, gdzie „asfalt” jest już tak „zużyty”, „zwietrzały”, że nie przetrwa kilku najbliższych zim. Działając już teraz poniesiemy koszty równe 125 tys. zł. Za dwa – trzy lata już nie utrwalenie, ale gruntowny remont pochłonąłby min. 1 mln złotych (i to bez kosztów napraw podbudowy).

Każda technologia, każde działanie zakłada jednak rozsądne, zgodne z przepisami działanie użytkowników.
Szanowni Państwo, każdy z remontowanych odcinków jest oznakowany znakami A-28.

Znak A-28 Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów

Znak A-28 „sypki żwir" stosuje się w celu oznakowania odcinka drogi, na którym istnieje możliwość wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub żwiru spod kół jadących pojazdów lub wzniecania kurzu w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym. Dotyczy to w szczególności nawierzchni tłuczniowych, nawierzchni, na których przeprowadzono powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej — do czasu stabilnego oblepienia ziaren kruszywa przez bitum.

Drodzy Państwo, prosimy zachowanie ostrożności i zmniejszenie prędkości do 30-40 km/h.
Pamiętajcie, że jadąc zbyt szybko powodujecie wyrzucanie grysu w kierunku innych pojazdów i pieszych.
Pamiętajcie, że nie zachowując ostrożności na oznakowanym przez nas odcinku drogi ponosicie pełna odpowiedzialność karną i materialną za ewentualne szkody.
Bardzo prosimy – jeździe ostrożnie. Tam dzieci chodzą do szkoły.