Narodowe czytanie Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Sokolniki włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, które od siedmiu lat jest objęte patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.

Tegoroczne czytanie odbyło się w Filii GOKSiT w Starym Ochędzynie, a fragmenty „Przedwiośnia” S. Żeromskiego przeczytali: wójt Gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek, dyrektor GOKSiT Zofia Siwik, Pani Katarzyna Kasztan i radny Gminy Sokolniki Zbigniew Kowalczyk. Dodatkowo, dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i Roku Herberta, Pani sekretarz gminy, Lidia Beljuli przeczytała przejmujący wiersz poety „Raport z oblężonego miasta”.
Wspólnemu czytaniu w Starym Ochędzynie towarzyszyły zabawy literackie z nagrodami, a dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek.
W Gminie Sokolniki Narodowe Czytanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sokolniki i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki z ogromnym wsparciem wójta Gminy Sokolniki i przy współpracy wszystkich szkół z terenu gminy.
Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, mająca popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.
Składam serdeczne podziękowania za współpracę i wszelką pomoc władzom samorządowym, dyrektorom instytucji, lektorom i młodzieży.

Beata Waniek
BPGS