GOPS logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że 21 i 22 stycznia 2019 r. w godzinach 8:30 do 15:00 będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2018.

Dystrybucją żywności zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Żywność będzie wydawana pod adresem ul. Szkolna 2 Sokolniki. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3, pod nr tel. (62) 78 46 190.

zywnosc logo