rok 2018 Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Sokolniki w roku 2018 wyniosła 4998.

 Zarejestrowano również:

- 33 małżeństwa
- 11 rozwodów
- 52- liczba urodzeń
- 44- liczba zgonów


 Imiona, które rodzice najczęściej wybierali dla swoich pociech to Hanna i Jan :)