Glowny lekarz wet od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji!

W CAŁYM KRAJU NAKAZUJE SIĘ:

WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń:
szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
długość maty: co najmniej 1 m,
a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego (np. Rapicid).

fundusze europejskie Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Anna Dziewit Meller Gmina Sokolniki i Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki serdecznie zapraszają wszystkich Państwa na spotkanie i rozmowę przy kawie i ciastku z dziennikarką, pisarką, podróżniczką, gitarzystką i wokalistką, popularyzatorką czytelnictwa – Panią Anną Dziewit-Meller.
Spotkanie odbędzie się 8 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, sala GOKSiT.
Zapraszamy!

Beata Waniek
BPGS

Relacja z ferii w Figloraju Pierwszy tydzień ferii dzieci z Gminy Sokolniki spędziły w GOKSiT w Sokolnikach, biorąc udział w warsztatach rzeźbiarskich, plastycznych i dziennikarskich.

Twórczo i wesoło w czasie ferii w gminie Sokolniki Ferie zimowe to wymarzony czas na zabawę oraz aktywny wypoczynek. Jak co roku w GOKSiT w Sokolnikach dzieci z gminy Sokolniki mogły skorzystać z dodatkowych zajęć prowadzonych przez pracownika GOKSiT w Sokolnikach, Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz pracownika świetlicy.

„Stary cmentarz” w Sokolnikach W roku 1807 zostało utworzone przez Napoleona I Księstwo Warszawskie. Teren parafii Sokolniki znalazł się w jego granicach. Ustrój Księstwa Warszawskiego został określony nadaną przez Napoleona I konstytucją zwaną Kodeksem Napoleona, który wszedł w życie w roku 1808.

ogrodzenie stary cmentarz Wniosek Sołectwa Sokolniki ws. ogrodzenia starego cmentarza uzyskał dofinansowanie samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 5000zł. Jego pełna realizacja miała zakończyć się w listopadzie 2017r.

rcps logo „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

-promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
-wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
-zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
-umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Herb Gminy Sokolniki Wójt Gminy Sokolniki informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), w celu uzyskania zwrotu akcyzy, zawartej w cenie oleju napędowego, dla pierwszego okresu producenci rolni są zobowiązani składać wnioski do właściwych gmin od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku.