herb Wójt Gminy Sokolniki zarządzeniem nr 0050.7.2017 z dnia 20 lutego 2017r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z powodu nie złożenia żadnej oferty przez uprawnione podmioty.

zywnosc logo m

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach znajdujący się na ul. Parkowej 6 lok. 3 informuje, że w dniach 27 - 28 lutego 2017r. będą wydawane art. spożywcze w ramach programu FEAD

 

Herb Gminy Sokolniki Urząd Gminy w Sokolnikach informuje, że w związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, dotyczące wszystkich hodowców drobiu, zarówno tych posiadających fermy przemysłowe, jak i przydomowe kurniki. Na mocy tego rozporządzenia należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki.