Poniżej publikujemy listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń"

 

Nazwa szkoły

 Kwota ogólna zadania Kwota uzyskanego wsparcia
Zespół Szkół w Sokolnikach 1300,00 1027,00
Zespół Szkół w Tyblach 1250,00 987,50
Zespół Szkół w Walichnowach 1200,00 948,00
Zespół Szkół w Pichlicach 1200,00 948,00
Zespół Szkół w Starym Ochędzynie 1200,00 948,00

ksiazki naszych marzen