Gmina Sokolniki jest jedną ze 177 gmin województwa łódzkiego. Położona jest w powiecie wieruszowskim, w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego.
Wchodzi w skład Wysoczyzny Wieruszowskiej Kotliny Grabowskiej, której obszar znajduje się w dorzeczu Prosny.Gmina Sokolniki graniczy z gminami: Galewice, Lututów - na północy, Czastary, Biała- na południu i na zachodzie z gminą Wieruszów. Zajmuje powierzchnię 80 km2. W jej skład wchodzi 13 sołectw, które skupiają 21 miejscowości. Zamieszkuje je około 4,9 tys mieszkańców.