Sokolniki są gminą, w której funkcjonuje: 5 przedszkoli, 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 1 oddział specjalny gimnazjum.
W Gminie Sokolniki placówki oświatowe funkcjonują jako jednostki połączone w zespoły szkół:
1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Samorządowe
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Oddział Specjalny Gimnazjum
2. Zespół Szkół w Walichnowach, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Samorządowe
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
3. Zespół Szkół w Tyblach, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Samorządowe
- Szkoła Podstawowa
4. Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Samorządowe
- Szkoła Podstawowa
5. Zespół Szkół w Pichlicach, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Samorządowe
- Szkoła Podstawowa.

Każda placówka oświatowa posiada pracownie komputerowe, ze stałym łączem do Internetu, wyposażone w programy multimedialne i użytkowe, które wykorzystywane są w czasie zajęć dydaktycznych. W większości szkoły prowadzą własne strony internetowe.
Kontynuując promowanie uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobywają zaszczytne miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych nagradzani są jesienią stypendiami naukowymi otrzymywanymi na uroczystej sesji Rady Gminy Sokolniki.