Miejscowości: Sokolniki, Zagórze


komunalne - 2 i 4 wtorek, metale i tworzywa sztuczne - 4 wtorek, szkło - 4 wtorek, papier - 4 wtorek, bio -2 i 4 wtorek

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2023
Styczeń 24 24 24
Luty 28 28 28 28
Marzec 28 28 28
Kwiecień 25 11,25 11,25
Maj 30  30 30 16,30 16,30
Czerwiec 27 13,27 13,27
Lipiec 25 11,25 11,25
Sierpień 29 29 8,29 8,29
Wrzesień 26 12,26 12,26
Październik 24 10,24 10,24
Listopad 28 28 28 28 28
Grudzień 29 29 29

 Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00

Miejscowości: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Bagatelka, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Gumnisko, Kopaniny, Malanów, Pichlice, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Tyble, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zdzierczyzna

komunalne - 1 i 3 środa, metale i tworzywa sztuczne - 1 środa, szkło - 1 środa, papier- 1 środa, bio - 2 i 4 wtorek

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2023
Styczeń 4 24 4
Luty 1 1 28 1
Marzec 1 28 1
Kwiecień 5 11,25 5,19
Maj 10 10  10 16,30 10,24
Czerwiec 7 13,27 7,21
Lipiec 5 11,25 5,19
Sierpień 2 2 8,29 2,16
Wrzesień 6 12,26 6,20
Październik 4 10,24 4,18
Listopad 8 8 8 28 8
Grudzień 6 29 6

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00