Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Miejscowości: Sokolniki, Zagórze


komunalne - 2 i 4 wtorek, metale i tworzywa sztuczne - 4 wtorek, szkło - 4 wtorek, papier - 4 wtorek, bio -2 i 4 wtorek

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2024
Styczeń 30     30 30
Luty 27   27 27 27
Marzec 26     26 26
Kwiecień 23     9,23 9,23
Maj 28 28 28 14,28 14,28
Czerwiec 25     11,25 11,25
Lipiec 23     9,23 9,23
Sierpień 27   27 13,27 13,27
Wrzesień 24     10,24 10,24
Październik 22     8,22 8,22
Listopad 26 26 26 26 26
Grudzień 21     21 21

 Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00

Miejscowości: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Bagatelka, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Gumnisko, Kopaniny, Malanów, Pichlice, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Tyble, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zdzierczyzna

komunalne - 1 i 3 środa, metale i tworzywa sztuczne - 1 środa, szkło - 1 środa, papier- 1 środa, bio - 2 i 4 wtorek

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2024
Styczeń 3     30 3
Luty 7   7 27 7
Marzec 6     26 6
Kwiecień 3     9,23 3,17
Maj 8 8 14,28 8,22
Czerwiec 5     11,25 5,19
Lipiec 3     9,23 3,17
Sierpień 7   7 13,27 7,21
Wrzesień 4     10,24 4,18
Październik 2     8,22 2,16
Listopad 6 6 6 26 6
Grudzień 4     21 4

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00