Awarie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, problemy techniczne w pasie drogowym dróg gminnych Mieszkańcy Gminy Sokolniki mogą zgłaszać pod numerem telefonu
62 78 45 159 w godzinach pracy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku.

lub pod numerami telefonów:

697 064 286
697 064 287