Filia Urzędu Pocztowego Wieruszów

ul. Parkowa 5 A
98-420 Sokolniki
tel.: 502 015 017
jednostka nadrzędna: Urząd Pocztowy Wieruszów
tel.: 62 784 24 02

czynne:
poniedziałek – czwartek 8.00 – 15.00 (przerwa 11.30-12.00)
piątek 12.30-20.00 (przerwa 16.30-17.00)

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oddział w Sokolnikach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
tel. 62 78 46 125

czynne:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

starszy specjalista do spraw produkcji i ekonomiki wsi mgr inż. Olga Gasztych

dyżur w poniedziałki 8.00 - 16.00 pokój nr 6 GOKSiT Sokolniki
pozostałe dni (wtorek- piątek) praca w terenie i praca w biurze
telefon 519 301 041

ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki
tel. 519 301 041

Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach

GOKSiT Sokolniki
pokój nr 6
ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki
tel.  516 445 266

Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień w Sokolnikach

prowadzi terapię uzależnień i współuzależnienia:

  • porady /konsultacje w sposób bezpośredni w Punkcie
  • porady/ konsultacje telefoniczne i e-mailowe
  • udziela osobom i ich rodzinom porad i konsultacji związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych

Urząd Gminy w Sokolnikach
parter, pokój nr 1
ul. M. J. Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godzinach 10.00- 12.00
tel. 509 651 633

Punkt Przyjęć Interesantów Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji

GOKSiT Sokolniki 
ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki
Godziny urzędowania:
środa od godziny 09.00 do godz. 10.00

Punkt darmowych porad prawnych

GOKSiT Sokolniki
ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki
tel. (62) 626 20 13

wtorek (w godzinach od 12.00 do 16.00)

Zgodnie z ustawą darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie. Porady świadczone w Sokolnikach pod numerem telefonu 609 910 823