Próby Zespoły Folklorystycznego
odbywaja się w każdą środę o godz. 19.00
w budynku GOKSiT w Sokolnikach

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
do przyłączenia się do naszego Zespołu!!!Przez lata skład zespołu wielokrotnie ulegał zmianie, a obecnie zespół tworzą:

- Dziechcińska Wiesława
- Forias Kazimiera
- Górecka Sabina
- Juszczak Jan
- Kowalczyk Elżbieta
- Kubacka Zdzisława
- Markiewicz Elżbieta
- Olszewski Grzegorz
- Sawicki Roman
- Siwik Zofia
- Werbicki Czesław
- Wójtowicz Anna
- Wójtowicz Klaudia
- Zadłużna Krystyna
- Żbik Teresa
- Żurek Eugenia


Historia zespołu:

Zespół Folklorystyczny „Sokolniki” powstał w 1977 roku z inicjatywy ówczesnej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Teresy Żbik przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich. Debiutował w maju tegoż roku, pieśniami i przyśpiewkami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie przez babki i prababki samych członków Zespołu, m.in. przez Janinę Zakrętę, Emiliana Wójciaka, Jolantę Gaczyńską, Marię Krasoń oraz Elżbietę Markiewicz.
Od tamtego czasu grupa entuzjastów pielęgnuje i ocala od zapomnienia lokalny folklor z końca XIX wieku oraz początków XX wieku. Położenie wsi Sokolniki sprawiło, że łączy folklor Ziemi Wieluńskiej i Wielkopolski.
Zespół występuje w strojach Ziemi Wieluńskiej (co zwiększa jego autentyczność) natomiast repertuar zawiera elementy obydwu regionów.
Pierwszym kierownikiem muzycznym był Mirosław Lewiński przy konsultacji etnograficznej Pana Olecha Podlewskiego i Pani Ewy Zakrzewskiej choreografa, z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Przez kilka lat instruktorem muzycznym był Pan Roman Sawicki.
Zespół występował na estradach województwa kaliskiego i sieradzkiego oraz w Warszawie na Torwarze. Biorąc udział w kolejnych edycjach Biesiad Folkloru Ziemi Kaliskiej, zespół zajmował czołowe miejsca i otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia, rozsławiające swoją gminę. Obecnie od dłuższego czasu „Sokolniki” nie biorą udziału w przeglądach i konkursach ograniczając się do występów w najbliższej okolicy, a sprawdzianem są oklaski widowni, co mobilizuje do dalszej działalności.
Folklor Ziemi wieluńskiej prezentowany był we wszystkich miastach i większości gmin dawnego województwa kaliskiego, czego dowodem są zdjęcia i wycinki prasowe w kronice zespołu. Przez 40 lat kierownictwo nad Zespołem sprawowała Pani Teresa Żbik. Obecnie instruktorem muzycznym jest Pan Grzegorz Olszewski, a kierownikiem organizacyjno - artystycznym Pani Zofia Siwik.

Przez kultywowanie gwary oraz tradycji śpiewaczych i obrzędowych Zespół folklorystyczny „Sokolniki” znacząco wpływa na rozwój kultury w gminie i ocala od zapomnienia folklor i tradycje naszych ziem.

 


 

Festyn Gminny - Sokolniki 2010
Spotkania Folklorystyczne – Czastary 2010
22 maja 2011 r. I Festiwal Ludowy „Cepeliada 2011” w Sulmierzycach
Dni Wieruszowa 2011
Festyn Gminny - Sokolniki 2011


 
Zespół Folklorystyczny "Sokolniki" na warsztatach "Ludomaniak" - marzec 2016