Herb Gminy Sokolniki Informujemy, ze gmina Sokolniki zrealizowała zadanie pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Sokolniki i OSP Walichnowy”.

W ramach zadnia zakupiono 2 szt. nożyc hydraulicznych i rozpieraczy ramieniowych, motopompę pożarniczą, aparat powietrzny z maską i sygnalizatorem bezruchu. Realizacja zadania umożliwiła lepsze przygotowanie jednostek OSP w Sokolnikach i OSP w Walichnowach do udziału w akcjach ratowniczych polegających na usuwaniu skutków wypadków komunikacyjnych oraz w akcjach przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z zagrożeniem i ochroną środowiska, a także innych klęsk. Łączna wartość zadania wyniosła 75 542,01 zł, w tym 30 214,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznana na podstawie umowy nr 264/ZI/D/2017 z dnia 23.08.2017.

wojewodzki fundusz logo