Herb Gminy Sokolniki Informujemy, ze gmina Sokolniki zrealizowała zadanie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza przestrzeni publicznej w gminie Sokolniki”.

W ramach zadania nasadzono 90 drzew oraz 1965 krzewów. W wyniku realizacji zadania nastąpiło podniesienie walorów estetycznych terenów wokół budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokolniki. Powstały enklawy zieleni urządzonej, które zmniejszają uciążliwe oddziaływanie ciągów komunikacyjnych. Łączna wartość zadania wyniosła 31 866,96 zł, w tym 10 621,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznana na podstawie umowy nr 465/OP/D/2017 z dnia 15.11.2017

wojewodzki fundusz logo