ogrodzenie stary cmentarz Wniosek Sołectwa Sokolniki ws. ogrodzenia starego cmentarza uzyskał dofinansowanie samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 5000zł. Jego pełna realizacja miała zakończyć się w listopadzie 2017r.

 Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego okazało się jednak trudniejsze niż zakładano.


W trakcie realizacji wyszło na jaw, że na terenie budowy mogą znajdować się niewybuchy z okresu II wojny światowej. Budowę wstrzymano do czasu wynajęcia specjalistycznej firmy, która z użyciem profesjonalnych wykrywaczy metali sprawdzała teren, na którym budowane było ogrodzenie. Roboty przebiegały wolniej, ale zapewniono bezpieczeństwo pracownikom gospodarczym Gminy Sokolniki, którzy we własnym zakresie zobowiązali się do montażu ogrodzenia. Dzięki wyrozumiałości pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Gmina nie utraciła też przekazanej w 2017r. dotacji i spokojnie mogła zakończyć zadanie.


Mieszkańcy Sokolnik włączyli się w realizację tego projektu. Pomogli w sprzątaniu cmentarza i z własnych środków ufundowali bramę i furtę.
Na cmentarzu, który funkcjonował od 1811r. do 1920 spoczywa ok. 5,5 tys. osób, w tym wielu zmarłych na choroby zakaźne. Staraniem mieszkańców Sokolnik obszar cmentarza jest uporządkowany, każdego roku kilkakrotnie koszona jest trawa i sprzątane śmieci. Nowe ogrodzenie pozwoli utrzymać właściwy charakter i powagę tego miejsca. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w budowie ogrodzenia i tym wszystkim, którzy pomagają w pracach porządkowych.