UCHWAŁA NR XXIV/142/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR XXIV/142/2017