UCHWAŁA NR XXXI/174/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Ochędzynie

UCHWAŁA NR XXXI/174/2017