UCHWAŁA NR XXXI/175/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pichlicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pichlicach

UCHWAŁA NR XXXI/175/2017