UCHWAŁA NR XXXI/176/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tyblach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tyblach

UCHWAŁA NR XXXI/176/2017