UCHWAŁA NR XXXI/177/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sokolnikach

UCHWAŁA NR XXXI/177/2017