UCHWAŁA NR XXXI/178/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach

UCHWAŁA NR XXXI/178/2017