UCHWAŁA NR XXXIX/221/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXIX/221/2018