UCHWAŁA NR XXXIX/222/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

UCHWAŁA NR XXXIX/222/2018