I sesja Sesję otworzył i poprowadził, do momentu wyboru Przewodniczącego, radny najstarszy wiekiem. Funkcja ta przypadła Panu Zdzisławowi Mielczarkowi.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach Lidia Beljulji przedstawiła wyniki głosowania na Wójta oraz Radnych Gminy Sokolniki w wyborach samorządowych w 2018 roku. Członkowie Rady Gminy złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego Rady Gminy, którym ponownie jak w minionej kadencji został Rafał Prukop. Wybrano także Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki. Funkcję tę objęła Agnieszka Kadłubek.

Wójt Gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek przedstawił informację o stanie Gminy oraz złożył ślubowanie.