ferie Nadal trwają ferie. We wtorkowe przedpołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyły się warsztaty zorganizowane przez GOPS, Bibliotekę oraz GOKSiT pod hasłem „ Chodzi o rodzinę , chodzi o czytanie”.

Zajęcia rozpoczęła Pani Zofia Siwik – dyrektor GOKSiT , która powitała dzieci a także zaprosiła na zbliżający się bal i przypomniała by nie zapomnieć o dobrym humorze.
Były zajęcia wprowadzające, min. zagadki, rozsypanka literowa, które prowadziła Asystent Rodziny Pani Emilia Rebelka.
Dzieci dowiedziały się jak definiuje się pojęcie rodziny,jakie funkcje pełni rodzina, toczyła się żywa dyskusja o tym, czym dla wielu jest rodzina, tą cześć spotkania prowadziła kierownik GOPS Pani Ewa Szandała.
Następnie Pani Beata Waniek- dyrektor Biblioteki w Sokolnikach w sposób niezwykle ciekawy przeczytała opowiadanie z książki Pawła Beręsewicza „ Ciumkowe historie” oraz zachęciła dzieci do czytania choćby wielokrotnie „ Franklina”, „ Charliego i fabryki czekolady”, „ Ani z zielonego wzgórza” po to, by ciągle uświadamiać sobie , że miłość, której doświadczamy w rodzinie jest bezcenna.
Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie, w grupach zostały wykonane plakaty o mocnych i słabych stronach współczesnych rodzin.
Wtorkowe zajęcia łączyły w sobie edukację z zabawą , wszyscy już wiemy, że rodzina jest na pierwszym miejscu.

Herb Gminy Sokolniki Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach jest Wójt Gminy Sokolniki z siedzibą w Sokolnikach, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.

 Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Sokolnikach Państwa danych osobowych znajdują się na stronie: BIP Urzędu Gminy. Zakładka: Urząd\Ogłoszenia\Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji znajdą Państwo informator przybliżający zagadnienia związane z RODO.