Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie w dniach 14-15 marca 2019 roku zorganizowała warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjum.

Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół w Walichnowach oraz w Zespole Szkół w Sokolnikach. Tematem przewodnim była cyberprzemoc czyli zagrożenia w sieci jakie niesie internet. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, dzieliła się posiadaną wiedzą oraz brała czynny udział w prowadzonych dyskusjach.