sokolniki ptaki W zubożałej przyrodzie wielu gatunkom ptaków coraz trudniej znaleźć naturalne warunki na założenie gniazda. Niektórym z nich można pomóc przygotowując odpowiednie miejsca lęgowe.

W miesiącu luty Tartak Witkowscy, Urząd Gminy w Sokolnikach, GOPS w Sokolnikach i Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Sokolniki, przygotowali akcję mająca na celu, nieś pomoc ptakom w zakładaniu gniazd. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach przystąpiła do akcji pomocy ptakom. Przez okres dwóch tygodni, zadaniem dzieci z klas czwartych i piątych było, zbudowanie z pobranych elementów skrzynek lęgowych, oraz ich pokolorowanie lub ozdobienie w dowolny sposób i zawieszenie ich na drzewach. Skrzynki lęgowe zawiesza się na odpowiedniej wysokości, dlatego z pomocą uczniom naszej szkoły, przybyła Straż Pożarna z Sokolnik. O akcji powiadomiony był leśniczy leśnictwa Sokolniki, który wskazał miejsca gdzie można było umiejscowić skrzynki. Do akcji przystąpiło 21 uczniów naszej szkoły. Oprócz budek lęgowych uczniowie wykonali karmniki z własnych materiałów, co niewątpliwie sprawiło im wiele radości i uwrażliwiło ich na potrzeby niesienia pomocy ptakom w różnych okresach ich życia.
Opiekun: Beata Garczarek