Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach wraz z Gminą Sokolniki zorganizowała warsztaty profilaktyczne z wybitnym artystą- Jarosławem Wajk.

Do akcji włączyły się także ościenne gminy- Czastary i Galewice oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie. Warsztaty odbyły się w dniu 14 czerwca w GOKSiT w Sokolnikach. Uczestnikami byli uczniowie z klas 7-8 oraz 3 gimnazjum. Obecni z ogromnym zainteresowaniem słuchali wykładu Pana Jarosława oraz czynnie uczestniczyli w przeprowadzanych warsztatach. Wykłady były zarówno dla uczniów jak i nauczycieli cenną lekcją życia na temat profilaktyki uzależnień. Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność i zaangażowanie :)