dobry start logo W związku z licznie zadawanymi pytaniami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że:

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Dobry start - plakat